კასტინგი

ვაცხადებთ კასტინგს იაკოვოს კამბანელისის ორი ერთმოქმედებიანი პიესის – "წერილი ორესტესს" და "ვახშამი" – დასადგმელად ქართულ ენაზე შემდეგი როლებისათვის: ორესტესი, ელექტრა, იფიგენია, კლიტემნესტრა, აგამემნონი, ეგისთოსი, კასანდრა, ფოლოსი (ელექტრას ქმარი).

კასტინგი ჩატარდება თსუ VIII კორპუსის 220–ე აუდიტორიაში, 13 ნოემბერს, 2–დან 3 საათამდე.

მისამართი:

ი. ჭავჭავაძის პროსპ. 13