სტატიის გაფორმების მოთხოვნები კონფერენციის კრებულისთვის

იხილეთ PDF ფაილი სტატიის გაფორმების მოთხოვნებისთვის კონფერენციის კრებულისთვის "ბიზანტინოლოგია საქართველოში – 4". 

PDF ფაილი