ზამთრის სკოლა “ხელისუფლება და იდეოლოგია ძველ სამყაროში”

2014 წლის 11-14 თებერვალს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი უმასპინძლებს ზამთრის სკოლას „ხელისუფლება და იდეოლოგია ძველ სამყაროში“. პროექტი დაფინანსებულია საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ.
პროექტს ხელმძღვანელობს პროფ. ნანა ტონია, მსმენელებს ლექციებს წაუკითხავენ გერმანელი და ქართველი მეცნიერები: ალექსანდრა ცაპელი (ბრემენი), ტასილო შმიტი (ბრემენი), ტიმო შტიკლერი (იენა), სილვია ჰუტერი (კიოლნი), მანანა ხიდაშელი, ირინე ტატიშვილი, ლევან გორდეზიანი.
ზამთრის სკოლაში მონაწილეობის მიღება შეუძლია საქართველოს უმაღლესი სასწავლო დაწესებულებების ჰუმანიტარული მამართულების ყველა საფეხურის სტუდენტს. კურსის წარმატებით გავლის შემთხვევაში დოქტორანტებსა და მაგისტრანტებს ექნებათ შესაძლებლობა მიიღონ 5 კრედიტი.

მსურველებს ვთხოვთ დარეგისტრირდნენ 10 თებერვლამდე ელექტრონულად, შემდეგ მისამართზე შეტყობინების გაგზავნით: greekstudies@tsu.ge

ზამთრის სკოლის საორგანიზაციო ჯგუფი.

საკონტაქტო პირი: მაია დანელია

მობილური: 595 17 72 73

ელ-ფოსტა: greekstudies@tsu.ge

მისამართი: თსუ, VIII კორპუსი, ი.ჭავჭავაძის გამზ. 13, ოთ. 220.