თეა დულარიძის დისერტაციის დაცვა

11 ნოემბერს, 15:00 საათზე, 220-ე ოთახში გაიმართება თეა დულარიძის დისერტაციის დაცვა თემაზე "ელჩობის ფენომენი ჰომეროსის ეპოსში".

მისამართი:
ი. ჭავჭავაძის პრ. 13
თსუ VIII კორპუსი