სკეპტიციზმი და ელინისტური ფილოსოფიური თეოლოგია

2015 წლის 15 იანვარს, 17:00 საათზე ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტის (ბუდაპეშტი) დოქტორანტი მათე ვერეში წაიკითხავს მოხსენებას თემაზე "საერთო კონსესუსიდან გაუთავებელ კამათამდე: სკეპტიციზმი და ელინისტური ფილოსოფიური თეოლოგია".
ამ მოხსენებაში  წარმოდგენილი იქნება სხვადასხვა მიდგომები ელინისტურ ხანაში რელიგიური განსხვავებულობის პრობლემის მიმართ დაწყებული სტოიკოსების მცდელობიდან, წარმოედგინათ მწყობრი თეოლოგიური პოზიცია დაფუძნებული საერთო, ყველა ადამიანისთვის გასაგებ, კონცეფციებზე, გაგრძელებული ციცერონის (კერძოდ, მისი პერსონაჟის, კოტას), პლუტარქეს და სექსტუს ემპირიკუსის მაგალითებზე ჩვენებით, თუ როგორ იყენებენ ეს ავტორები არგუმენტს უთანხმოებიდან იმისათვის რომ დაიცვან თავიანთი განსაკუთრებული ფილოსოფიური პოზიციები. 

მისამართი:
თსუ VIII კორპუსი, ოთახი 220 (ი. ჭავჭავაძის პროსპ. 13).