სამეცნიერო კონფერენცია “ელენე არგოსელიდან მელინა მერკურიმდე”

თსუ კლასიკური ფილოლოგიის, ბიზანტინისტიკისა და ნეოგრეცისტიკის ინსტიტუტისა და საქართველოს ნეოგრეცისტთა ასოციაციის ორგანიზებით

2015 წლის 27 მარტს გაიმართა სამეცნიერო კონფერენცია

"ელენე არგოსელიდან მელინა მერკურიმდე"

კონფერენციის ფარგლებში მუაობდა ორი სექცია;

პირველი სექცია: ქალთა უფლებები ანტიკურ, ბიზანტიურ და თანამედროვე ბერძნულ სამყაროში;

მეორე სექცია: მითოლოგიურ ქალთა ფიგურები;

 

კონფერენციის საორგანიზაციო კომიტეტი:

რისმაგ გორდეზიანი

პროფესორი, თსუ კლასიკური ფილოლოგიის, ბიზანტინისტიკისა და ნეოგრეცისტიკის ინსტიტუტის დირექტორი;

მედეა აბულაშვილი

დოქტორი, ახალი ბერძნული ფილოლოგიის კათედრის მასწავლებელი;

მაკა ქამუშაძე

დოქტორი, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ასისტენტ-პროფესორი;

გიორგი უგულავა

დოქტორანტი.

 

მხარდამჭერები:

თსუ, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი,

საბერძნეთის საელჩო საქართველოში.