ქრისტოფერ ჰაასის (ვილანოვას უნივერსიტეტი, აშშ) მოხსენება

მოხსენებები. სემინარები. პრეზენტაციები

2015 წლის 4 ივნისს, 16.00 საათზე

თსუ კლასიკური ფილოლოგიის, ბიზანტინისტიკისა და ნეოგრეცისტიკის ინსტიტუტში

ქრისტოფერ ჰაასი (ვილანოვას უნივერსიტეტი, აშშ) წაიკითხავს მოხსენებას

"კულტურული იდენტობის ნავიგაცია რომსა და სპარსეთს შორის"

ქრისტიანიზაციის იმპულსი

თსუ VIII კორპუსი, 220-ე ოთახი (ი. ჭავჭავაძის გამზ. 13)

მოხსენების ენა: ინგლისური (იწარმოებს ქართული თარგმანი)christopher.haas