სტუდენტთა სამეცნიერო კონფერენცია

2015 წლის 13 ივნისს თსუ კლასიკური ფილოლოგიის, ბიზანტინისტიკისა და ნეოგრეცისტიკის ინსტიტუტში ტარდება სტუდენტთა სამეცნიერო კონფერენცია. დეტალური ინფორმაცია კონფერენციის თაობაზე იხილეთ ბმულზე – "კონფერენცია-2015"

კონფერენცია-2015