კონკურსი Victoria ლათინურ ენაში

გუშინ, 22 ივლისს, 12 საათზე, გაიმართა კონკურსი Victoria.

კონკურსში გამარჯვებულთა ვინაობა ცნობილი გახდება 27 ივლისს, 13 საათზე, თსუ-ს VIII კორპუსის 220-ე აუდიტორიაში.