სტუდენტური კონფერენცია – ,,ანტიკურობის თანამედროვეობა”

 

 

salvador-dali_crazy-crazy-crazy-minerva_lithograph-with-colour-etching_16.5x20.75in_1971

ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის კლასიკური ფილოლოგიის, ბიზანტინისტიკისა და ნეოგრეცისტიკის ინსტიტუტის


სტუდენტთა სამეცნიერო წრე ატარებს

II ყოველწლიურ
სტუდენტურ კონფერენცია


სტუდენტთა სამეცნიერო კონფერენციის თემატიკაა: „ანტიკურობის თანამედროვეობა“

 

კონფერენციაში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და რეგიონებში არესბული აკრედიტებული უნივერსიტეტების ჰუმანიტარული მიმართულებების ბაკალავრიატის, მაგისტრატურისა და დოქტორანტურის საფეხურის სტუდენტებს.

კონფერენციაზე იმუშავებს შემდეგი სექციები: ფილოლოგია, ფილოსოფია, ხელოვნება, კულტუროლოგია, ისტორია, არქეოლოგია, ეთნოლოგია.

საუკეთესო ნაშრომები გამოქვეყნდება პერიოდულ სტუდენტურ ჟურნალში: ,,მნემოსინე”.

 

კონფერენცია ჩატარდება 2016 წლის 14-15 მაისს.


გთხოვთ, კონფერენციაში მონაწილეობის შესახებ განაცხადი და თეზისები

 2016 წლის 30 აპრილამდე გამოაგზავნოთ შემდეგ მისამართზე:

greekstudies@tsu.ge

საკონტაქტო პირი:  ეკატერინე კვირკველია
ტელ: +995 598 60 46 67

კონფერენციის რეგლამენტი:
მოხსენება – 15 წუთი;
მსჯელობა – 10 წუთი.

განაცხადის ფორმა:
მომხსენებლის სახელი, გვარი;
სასწავლო სტატუსი;
მისამართი, ტელეფონი (მობილური), ელექტრონული ფოსტის მისამართი;
მოხსენების სათაური;
მეცნიერ-ხელმძღვანელის სახელი, გვარი, აკადემიური სტატუსი.

თეზისების გაფორმების წესი:
ფონტი: Sylfaen
ფონტის ზომა: 12
ინტერვალი: 1,5
მოცულობა: მაქსიმუმ 250 სიტყვა

თეზისები განსახილველად გადაეცემა კონფერენციის საორგანიზაციო კომიტეტს. მოხსენების პროგრამაში ჩართვის თაობაზე გეცნობებათ 2016 წლის 30 აპრილს.

კონფერენციის დასრულების შემდეგ მონაწილეებს გადაეცემათ ღონისძიებაში მონაწილეობის დამადასტურებელი სერტიფიკატები.

საკონტაქტო პირი: ეკატერინე კვირკველია
ტელ: +995 598 60 46 67
ელ.ფოსტა: greekstudies@tsu.ge

რატი ამაღლობელის საჯარო ლექცია – ,,პოეზია, როგორც ითაკაზე დაბრუნება”.

რატი 1

ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თსუ კლასიკური ფილოლოგიის, ბიზანტინისტიკისა და ნეოგრეცისტიკის ინსტიტუტის სტუდენტთა სამეცნიერო წრე გიწვევთ საჯარო ლექციათა ციკლზე:

ლექტორიუმი ცოდნის მოყვარულთათვის -
"SCIENTIA POTENTIA EST"

სამშაბათს, 12 აპრილს ჩატარდება მეორე ლექცია – ,,პოეზია, როგორც ითაკაზე დაბრუნება", რომელსაც წაიკითხავს პოეტი რატი ამაღლობელი.

ჰომეროსის ილიადა, აქილევსის ფარის მოხატვა, მისი ექოები ბროდსკისთან და ოდენთან. გალაკტიონის გემი ,,დალანდი" და კავაფისის ითაკა. ავთანდილი და ოდისევსი. მიმეზისი და პოეზისი.

დასწრება თავისუფალია!

12 აპრილი, 19 საათი
თსუ VIII კორპუსი, 220-ე აუდიტორია