წერილობითი მედიცინა გვიანბიზანტიურ ეპოქაში (ხელნაწ. Taur. B. VII.18 -ში დაცული იატროსოფიონი)

ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის

კლასიკური ფილოლოგიის, ბიზანტინისტიკისა და ნეოგრეცისტიკის ინსტიტუტი გიწვევთ

 

საჯარო მოხსენებაზე – წერილობითი მედიცინა გვიანბიზანტიურ ეპოქაში  (ხელნაწ. Taur. B. VII.18 -ში დაცული იატროსოფიონი)

მოხსენებას წაიკითხავს  ჰამბურგის უნივერსიტეტის ხელნაწერულ კულტურათა კვლევის ცენტრის დოქტორანტი დანილო ვალენტინო

 

 მოხსენება წარიმართება ინგლისურ ენაზე ქართული თარგმანით.

22 აპრილს, პარასკევს 16 საათზე.

მის: თსუ VIII კორპუსი, 220-ე აუდიტორია