გიწვევთ შეხვედრაზე ცნობილ ბერძენ სკულპტორ გელა კესიდისთან.

ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

კლასიკური ფილოლოგიის, ბიზანტინისტიკისა და ნეოგრეცისტიკის ინსტიტუტი

 

20 მაისს, პარასკევს, 17 საათზე გიწვევთ შეხვედრაზე ცნობილ  ბერძენ სკულპტორ

 გელა კესიდისთან.


13250382_10201636651915739_1428323303_n

 

თსუ VIII კორპუსი, 220-ე აუდიტორია

დოქტორანტის მეორე კოლოკვიუმი

დოქტორანტის მეორე კოლოკვიუმი

დოქტორანტი: ნინო დიანოსაშვილი

მიმართულება: კლასიკური ფილოლოგია და სიძველეთმცოდნეობა

სათაური: "შეშლილობის ფენომენი ევრიპიდეს ტრაგედიებში"

ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ. ქეთევან ნადარეიშვილი

რეცენზენტი: ასოც. პროფ. მანანა ფხაკაძე

კოლოკვიუმის ჩატარების დრო/ადგილი:

2016 წლის 19 მაისი, 16 საათი, თსუ VIII კორპ. 221-ე აუდიტორია.