რისმაგ გორდეზიანის წიგნის პრეზენტაცია: ,,ინნოვაცია ფორმალიზმი ავანგარდი ანტიკურ ლიტერატურაში”

ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის კლასიკური ფილოლოგიის, ბიზანტინისტიკისა და ნეოგრეცისტიკის ინსტიტუტში

გაიმართება რისმაგ გორდეზიანის წიგნის პრეზენტაცია – ,,ინნოვაცია, ფორმალიზმი და ავანგარდი ანტიკურ ლიტერატურაში”.

2016 წლის 9 ივნისს 19:00 საათზე

მისამართი: ი. ჭავჭავაძის გამზ. 13, თსუ VIII კორპუსი, 220-ე აუდიტორია13342935_10209643654034872_1636489958585577001_n