ლევან გორდეზიანი – მონობა ძველ სამყაროში თანამედროვე გამოკვლევათა შუქზე (I ნაწილი)

ლევან გორდეზიანი – მონობა ძველ სამყაროში თანამედროვე გამოკვლევათა შუქზე (Iნაწილი)