მისამართი: ივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, VIII კორპუსი. კლასიკური ფილოლოგიის, ბიზანტინისტიკისა და ნეოგრეცისტიკის ინსტიტუტი. თბილისი, 0179, ი. ჭავჭავაძის პროსპექტი, 13.
ელფოსტა:  victoriaconcurse@gmail.com    vakhtangr@gmail.com
ტელეფონი: +995 (32) 2250259.
მობილური ტელეფონი: +995 (77) 794267.