მთავარი ჯილდოები


ლელა კურტანიძე (ჰუმანიტ.) – 97 ქულა (პედაგოგი: თათია თარხნიშვილი) (2008 ლათ.)

თამარ ოჩხიკიძე (ჰუმანიტ.) – 96 ქულა (პედაგოგი: ვიქტორია ჯუღელი) (2008 ლათ.)

მარიამ შენგელია (ჰუმანიტ.) 95 ქულა   (პედაგოგები: იამზე გაგუა, მანანა ფხაკაძე,ვიქტორია ჯუღელი) (2019 ლათ.)

ირინე გაბუნია (ჰუმანიტ.) – 93 ქულა (პედაგოგი: ვიქტორია ჯუღელი) (2014 ლათ.)

ნინო ნადიბაიძე (ჰუმანიტ.) – 93 ქულა (პედაგოგი: ვიქტორია ჯუღელი) (2011 ლათ.)

სალომე ნოზაძე (ჰუმანიტ.) – 92 ქულა (პედაგოგი: ვიქტორია ჯუღელი) (2012 ლათ.)

ქეთევან დობაძიშვილი (ჰუმანიტ.) – 91 ქულა (პედაგოგი: თათია თარხნიშვილი) (2014 ძვ. ბერძ.)

გიორგი ნებიერიძე (კლასიკ.) – 91 ქულა (პედაგოგი: მანანა ფხაკაძე, თამუნა ჭეიშვილი) (2008 ლათ.)

ბექა კილანავა (კლასიკ.) – 90 ქულა (პედაგოგი: ქეთევან აბესაძე) (2016 ძვ. ბერძ.)

ცოტნე ჩხეიძე (ჰუმანიტ., სასულიერო აკადემია) – 88 ქულა (პედაგოგი: ვიქტორია ჯუღელი) (2016 ლათ.)

ჯაბა ქოიავა (ჰუმანიტ.)         86 ქულა         ( პედაგოგი: ვიქტორია ჯუღელი) (2019 წელია) 

ეკატერინე კვირკველია (კლასიკ.) – 84 ქულა (პედაგოგები: ქეთევან აბესაძე, თამარ ჯაფარიძე, ქეთი ნადარეიშვილი) (2010 ძვ.ბერძნ.)

მიხეილ მირაშვილი (კლასიკ.) – 84 ქულა (პედაგოგები: მანანა ფხაკაძე, თამარ ჭეიშვილი) (2009 ლათ.)

ოთარ ბასიშვილი (ჰუმანიტ.) – 83 ქულა (პედაგოგი: ვიქტორია ჯუღელი) (2017 ლათ.)

თამარ ოჩხიკიძე (ჰუმანიტ.) – 83 ქულა (პედაგოგი: ვიქტორია ჯუღელი) (2009 ლათ.)

ლელა ხვედელიძე (ჰუმანიტ.) – 82 ქულა (პედაგოგი: ვიქტორია ჯუღელი) (2012 ლათ.)

ეკატერინე კვირკველია (კლასიკ.) – 81 ქულა (პედაგოგები: მანანა ფხაკაძე, თამარ ჭეიშვილი) (2009 ლათ.)

ანა ოღაძე (ჰუმანიტ.) – 80 ქულა (პედაგოგი: ქეთევან აბესაძე) (2016 ძვ. ბერძ.)

ანა ჯანიკაშვილი (ჰუმანიტ.) – 80 ქულა (პედაგოგი: მაია დანელია) (2012 ლათ.)

ელენე ლურსმანაშვილი (ჰუმანიტ.) 78 ქულა         ( პედაგოგი: ვიქტორია ჯუღელი) (2019 წელი)

ნინო თელიაშვილი (ჰუმანიტ.)        78 ქულა          (პედაგოგი: ვიქტორია ჯუღელი) (2019 წელი) 

თეონა გოგილავა (ჰუმანიტ.) – 75 ქულა (პედაგოგი: ვიქტორია ჯუღელი) (2010 ძვ.ბერძნ.)

მარიამ ბაისონაშვილი (ჰუმანიტ.) –  73 ქულა    (პედაგოგი: ვიქტორია ჯუღელი) (2015 ლათ.)

დარინა მეტრეველი (ჰუმანიტ.) 72 ქულა (პედაგოგი: იამზე გაგუა) (2018 ლათ.)

სოფიკო მიქაძე (ჰუმანიტ.)  –  66 ქულა    (პედაგოგი: ვიქტორია ჯუღელი) (2015 ლათ.)

 

წიგნადი ჯილდოები

 

გიორგი უგულავა (კლასიკ.) – 90 ქულა (პედაგოგი: მანანა ფხაკაძე, ია გაგუა, რუსუდან ცანავა, ეკა კობახიძე, ადა ტრაპაიძე) (2008 ლათ.).

ანა ჩიქოვანი (ჰუმანიტ.) – 88 ქულა (პედაგოგი: ვიქტორია ჯუღელი) (2008 ლათ.)

ნატო დვალი (ჰუმანიტ.) – 82 ქულა (პედაგოგი: ვიქტორია ჯუღელი) (2011 ლათ.)

ანნა ეფრიკიანი (ჰუმანიტ.) – 81 ქულა (პედაგოგი: ვიქტორია ჯუღელი) (2014 ლათ.)

თამარ წკრიალაშვილი (ჰუმანიტ.) – 81 ქულა (პედაგოგი: მაია დანელია) (2014 ლათ.)

სალომე ბედუკაძე (ჰუმანიტ.) – 80 ქულა (პედაგოგი: ვიქტორია ჯუღელი) (2009 ლათ.)

ანა გოგოჭური (ჰუმანიტ.) – 79 ქულა (პედაგოგი: ვიქტორია ჯუღელი) (2011 ლათ.)

მარინა დევაძე (ჰუმანიტ.) – 79 ქულა (პედაგოგი: ვიქტორია ჯუღელი) (2009 ლათ.)

მარიამ მოქია (ჰუმანიტ.) – 78 ქულა (პედაგოგი: ვიქტორია ჯუღელი) (2016 ძვ. ბერძნ.)

ლილე შეშაბერიძ (ჰუმანიტ.) – 77 ქულა (პედაგოგი: ვიქტორია ჯუღელი) (2017 ლათ.)

ქრისტინე აბრამიანი (ჰუმანიტ.) – 76 ქულა (პედაგოგი: ვიქტორია ჯუღელი) (2012 ლათ.)

მარიამ რატიანი (ჰუმანიტ.)  74 ქულა          (პედაგოგი: ვიქტორია ჯუღელი) (2019 წელი)

რუსუდან თამაზაშვილი (კლასიკ.) – 72 ქულა (პედაგოგები: ქეთევან აბესაძე, ქეთი ნადარეიშვილი) (2010 ძვ.ბერძნ.)

გიორგი კახიშვილი (ჰუმანიტ.)        72 ქულა          (პედაგოგი: ქეთევან აბესაძე, ქეთევან ნადარეიშვილი) (2019 წელი)

ირაკლი ნადირაშვილი (ჰუმანიტ., აგრარული უნივერსიტეტი) – 71 ქულა (პედაგოგი: ლევან ტატიშვილი) (2016 ლათ.)

ნათელა გულისაშვილი (კლასიკ.) – 67 ქულა (პედაგოგები: ქეთევან აბესაძე, ქეთი ნადარეიშვილი) (2010 ძვ.ბერძნ.)

ხატია მიქელაძე (ჰუმანიტ.) – 65 ქულა (პედაგოგი: ვიქტორია ჯუღელი) (2012 ლათ.)

ჯაბა ქოიავა (ჰუმანიტ.) – 64 ქულა (პედაგოგი: ვიქტორია ჯუღელი) (2017 ლათ.)

ელენე პაპიძე (ჰუმანიტ.) –  59 ქულა    (პედაგოგი: ვიქტორია ჯუღელი) (2015 ლათ.)

გვანცა ევანისელი (ჰუმანიტ.) 56 ქულა (პედაგოგი: ვიქტორია ჯუღელი)  (2018 ლათ.)

სოფიკო ზურაბიანი (ჰუმანიტ.) –  54 ქულა    (პედაგოგი: ვიქტორია ჯუღელი) (2015 ლათ.)

სტატისტიკა აჩვენებს, რომ უპირველეს პოზიციებს კონკურსში ფლობენ ჰუმანიტარები, როგორც რიცხოვნობით, ისე ქულებით. იგივე შეიძლება ითქვას წიგნად ჯილდოებთან დაკავშირებით.