ბერძნები შავი ზღვის აუზის ქვეყნებში

 ბერძნები შავი ზღვის აუზის ქვეყნებში 

პროექტი ითვალისწინებდა ცნობილი ბერძენი მწერლისა და ისტორიკოსის მარიანა კორომილას წიგნის – "ბერძნები შავი ზღვის აუზის ქვეყნებში" ქართულ ენაზე თარგმნასა და გამოცემას. პროექტი განხორციელდა სტავროს ნიარხოსის ფონდის მხარდაჭერითა და დაფინანსებით 2007–2008 წწ. წიგნი წარმოადგენს ფართო მკითხველისათვის პოპულარულ ენაზე დაწერილ სამეცნიერო კვლევას ბერძნების შავიზღვისპირეთთან ურთიერთობის ისტორიის შესახებ.

პროექტის ავტორები:
 

მედეა აბულაშვილი, ფილოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატი.
მედეა მეტრეველი, ფილოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატი.
ქეთევან ცინცაძე, დოქტორანტი.

საკონტაქტო პირი:

პროექტის ავტორები: მედეა აბულაშვილი, მედეა მეტრეველი, ქეთევან ცინცაძე.
ტელ.: (+ 995 32) 25 32 20
ფაქსი: (+ 995 32) 22 11 81
ელ. ფოსტა: moderngreekstudies@greekstudies.tsu.ge