ქართულ – ახალბერძნული ლექსიკონი

ქართულ-ახალბერძნული ლექსიკონი

საბერძნეთის კულტურის სამინისტროს მხარდაჭერით ინსტიტუტის ახალი ბერძნული ფილოლოგიის მიმართულების თანამშრომელთა მიერ მზადდება პირველი ქართულ-ახალბერძნული ლექსიკონი.