თანამშრომლები

 

ინსტიტუტის დირექტორი თინა დოლიძე
სწავლული მდივანი მაია დანელია

კლასიკური ფილოლოგიის დეპარტამენტი

რისმაგ გორდეზიანი ემერიტუს პროფესორი
ირინე დარჩია ასოცირებული პროფესორი
რუსუდან ცანავა ასოცირებული პროფესორი
მანანა ფხაკაძე ასოცირებული პროფესორი
ნანა ტონია სრული პროფესორი
იამზე გაგუგა ასოცირებული პროფესორი
ეკატერინე კობახიძე ასოცირებული პროფესორი
ქეთევან ნადარეიშვილი ასოცირებული პროფესორი
ზაზა ხინთიბიძე ასოცირებული პროფესორი
თინათინ გიორგობიანი მოწვეული პროფესორი

ენების ცენტრის მასწავლებლები

მაია დანელია   ფილოლოგიის დოქტორი
თამარ ჭეიშვილი   ფილოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატი
ქეთევან გარდაფხაძე   ფილოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატი
დალი ნადიბაიძე   ფილოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატი
მანანა ღარიბაშვილი   ფილოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატი
ვიქტორია ჯუღელი   ფილოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატი
ლელა ჩოთალიშვილი   ფილოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატი
ქეთევან აბესაძე   პედაგოგი
ადა ტრაპაიძე   პედაგოგი
დალი ქურიძე   პედაგოგი
თეა დულარიძე   ფილოლოგიის დოქტორი
თამარ თარხნიშვილი   დოქტორანტი

 

ბიზანტიური ფილოლოგიის დეპარტამენტი

თინა დოლიძე სრული პროფესორი

პროექტის – „დიონისიოს ვარელასი – ბიზანტინოლოგიის განვითარებისათვის საქართველოში“ – წევრები:

გვანცა კოპლატაძე ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი
მაგდა მჭედლიძე ფილოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატი
თამარ აფციაური ასისტენტ პროფესორი
მაია კაკაშვილი ფილოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატი

 

ახალი ბერძნული ფილოლოგიის დეპარტამენტი

სოფიო შამანიდი სრული პროფესორი
ანი ჩიქოვანი ასოცირებული პროფესორი
მაკა ქამუშაძე ასოცირებული პროფესორი

მოწვეული ლექტორები

მედეა აბულაშვილი ფილოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატი
მედეა მეტრეველი ფილოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატი
სვეტლანა ბერიკაშვილი ფილოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატი
ქეთევან ცინცაძე დოქტორანტი

 

სიმონ ყაუხჩიშვილის კაბინეტი – ბიბლიოთეკა

შუშანიკ ასათიანი ს. ყაუხჩიშვილის სამკითხველო დარბაზის ხელმძღვანელი
დარეჯან ხუროშვილი ს. ყაუხჩიშვილის სამკითხველო დარბაზის ბიბლიოთეკარი

ტელეფონი: 2 25 02 59

 

ხმელთაშუა ზღვის კულტურების კვლევის ლაბორატორიის ხელმძღვანელი

ვალერი ასათიანი – ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი, მეცნიერ-მკვლევარი

გამომცემლობა "ლოგოსი"

გოჩა კევლიშვილი მთავარი სპეციალისტი
დავით მუჯირი სპეციალისტი
ირინა სტროგანოვა სპეციალისტი
ალექსანდრე ჯიქურიძე სპეციალისტი
ალა ნაჭყებია სპეციალისტი

ტელეფონი: 2 25 02 58

 

საინფორმაციო ცენტრი

მარიამ კალაძე (დოქტორანტი)

  ტელეფონი: 577 42 69 82; 2 25 02 59


 

ლაბორანტები

ანა ცანავა დოქტორანტი
ლანა რამიშვილი  მაგისტრანტი

 

ლოჯისტიკის მენეჯერი

გურამ მუჯირი

ფინანსური მენეჯერი

ქეთევან დავლიანიძე