თანამედროვე ბერძენი მწერლის დიმიტრის ნოლასის რომანის “მაგიური ფოტინე”ს ქართული თარგმანის პრეზენტაცია