სტუდენტთა სამეცნიერო წრე

სტუდენტთა სამეცნიერო წრე

ინსტიტუტის დაარსების დღიდან ინსტიტუტში მუშაობს სტუდენტთა სამეცნიერო წრე, რომელსაც წლბის ნანძილზე ფილოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატი  მაგდა მჭედლიძე ხელმძღვანელობდა. ამჟამად მას ხელმძღვანელობს ფილოლოგიის დოქტორი მაია დანელია. ამ წრეს ყოველწლიურად სტუდენტთა სამეცნიერო კონფერენციებზე 30-მდე მოხსენება გააქვს. მოხსენებებს, რომლებიც აქ იკითხება, რეკომენდაცია ეძლევა სტუდენტთა სამეცნიერო კრებულ "მნემოსინეში" დასაბეჭდად.