ლოგოსი

ლოგოსი

ლოგოსი, ინსტიტუტის წელიწდეული ელინოლოგიასა და ლათინისტიკაში, აქვეყნებს სტატიებს ქართულ ენაზე უცხოური რეზიუმეებით სიძველეთმცოდნეობასა და კლასიკური ფილოლოგიის, ბიზანტინისტიკისა და ნეოგრეცისტიკის სფეროებში. მისი გამოცემა დაიწყო 2003 წელს და გამოვიდა სამი ნომერი, უკანასკნელი – 2005 წელს. ამჟამად მიმდინარეობს მუშაობა წელიწდეულის რეორგანიზააცისა და მისი პერიოდულ ჟურნალად ქცევისთვის.

ლოგოსი – 3 – 2005
ლოგოსი – 1- 2003