ექსპედიცია თურქეთში

2012 წლის ‎19-25 აგვისტოს თსუ კლასიკური ფილოლოგიის, ბიზანტინისტიკისა და ნეოგრეცისტიკის ინსტიტუტის სტუდენტები მიემგზავრებიან თურქეთში ანტიკური ძეგლების დასათვალიერებლად. ექსპედიცია მოიცავს შემდეგ ძეგლებს: ხათუსა, კაპადოკია, ეფესოსი, პერგამონი, ტროა, სტამბული (აია სოფია, დიდი სასახლე, მოზაიკების მუზეუმი, სამონასტრო კომპლექსი ხორა, ტოპკაპი, ჰიპოდრომები, მეჩეთები, არქეოლოგიური მუზეუმები, ბოსფორის სრუტე), ტრაბზონი – სუმელას მონასტერი.

  თორმეტი ღმერთის რელიეფი იაზილიკაიაში (ხათუსასთან ახლოს)