კონკურსი Victoria

კონკურსი “Victoria” გადაიდო სექტემბრისთვის.

საქართველოს მთავრობის 2021 წლის 15 ივლისის #359 დადგენილებით გამოცხადებული რეგულაციების გამო, რომლებიც ზღუდავენ სამეცნიერო ხასიათის შეხვედრებს  წინასწარი PCR ტესტირების გარეშე, გადაწყდა კონკურსის გადადება სექტემბრისათვის. 

არქივი