ახალი წიგნები

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტმა კლასიკური ფილოლოგიის ბიზანტინისტიკისა და ნეოგრეცისტიკის, სიმონ ყაუხჩიშვილის სამკითხველო დარბაზს  კლასიკური და ბიაზნტიური ეპოქების სპეციალიზირებული ლიტერატურა შეუძინა. შეძენილი წიგნები უახლესი გამოცემებია, რომელბიც არა მხოლოდ კლასიკური და ბიზანტიური ფილოლოგიის მიმართულების სტუდენტებისა და სპეციალისტებისთვის იქნება საინტერესო, არამედ ამ საკითხით დაინტერესებული ნებისმიერი მსურველისათვისაც.
ახალი წიგნების ნუსხა იხილეთ მითითებულ ბმულზე.

სტატიის გაფორმების მოთხოვნები კონფერენციის კრებულისთვის

იხილეთ PDF ფაილი სტატიის გაფორმების მოთხოვნებისთვის კონფერენციის კრებულისთვის "ბიზანტინოლოგია საქართველოში – 4". 

PDF ფაილი