საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია: ანტიკური კულტურისა და მისი მემკვიდრეობის აქტუალური პრობლემები

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი.

კლასიკური ფილოლოგიის, ბიზანტინისტიკისა და ნეოგრეცისტიკის ინსტიტუტი

იენის ფრიდრიხ შილერის უნივერსიტეტი. სიძველეთმცოდნეობის ინსტიტუტი

გვაქვს პატივი გაცნობოთ, რომ 2014 წლის 23–27 სექტემბერს თბილისში ტარდება ჩვენი ერთობლივი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია თემაზე: ანტიკური კულტურისა და მისი მემკვიდრეობის აქტუალური პრობლემები. გათვალისწინებულია შემდეგი განრიგით მუშაობა:

23.09.  – მონაწილეთა ჩამოსვლა;
24.09.–25.09 –  პლენარული სხდომები და სექციების მუშაობა;
26.09. – საქართველოს სახელმწიფო მუზეუმის საგანძურის, ქვეყნის  ანტიკური დედაქალაქის – მცხეთის, ნაქალაქარ  ძალისას ძეგლებისა და არქეოლოგიური გათხრების დათვალიერება;
27.09. –  ჩამოსულ მონაწილეთა გამგზავრება.
კონფერენციის სამუშაო ენებია: ინგლისური, ფრანგული, გერმანული, ბერძნული, ქართული. იწარმოებს მოხსენებების სინქრონული თარგმანი: ქართულენოვანის –  ინგლისურად, უცხოენოვანის –  ქართულად.
მოხსენებების რეგლამენტი შეადგენს  20 წუთს.
კონფერენციაში მონაწილეობის სურვილის შემთხვევაში, გთხოვთ, შეავსოთ და 2014 წლის 25 აპრილამდე ელ.ფოსტით გადმოგვიგზავნოთ თანდართული ცირკულარი და მოხსენების ანოტაცია (არა უმეტეს 300 სიტყვისა). პასუხს კონფერენციასთან დაკავშირებული დეტალური ინფორმაციით ჩვენგან მიიღებთ 25 მაისამდე.
გათვალისწინებულია კონფერენციაზე წაკითხული მოხსენებების გამოქვეყნება.
სარეგისტრაციო გადასახადია 50 ევრო ან მისი ექვივალენტი ლარში. გადახდის ვადებია:  23 – 24 სექტემბერი ( რეგისტრაციის გადასახადს იხდით საორგანიზაციო კომიტეტში).

იხილეთ განაცხადი.

ჩვენი მისამართია:
საერთაშორისო კონფერენციის საორგანიზაციო კომიტეტი
ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
კლასიკური ფილოლოგიის, ბიზანტინისტიკისა და ნეოგრეცისტიკის ინსტიტუტი
ი. ჭავჭავაძის 13, 0179 თბილისი
ტელ. (+995 32) 2 22 11 81
ელ-ფოსტა: greekstudies@tsu.ge

 

Ivane Javakhishvili Tbilisi State University. The Faculty of the Humanities.
 Institute of Classical, Byzantine and Modern Greek Studies
Friedrich Schiller University Jena. Institute of Ancient Studies

 

We are honoured to inform you that a joint international conference on Topical Issues of Ancient Culture and It's Heritage will be held in Tbilisi, Georgia on September 23-27, 2014.The event will havethe following schedule:
23.09 – arrival of foreign participants;
24-25.09 – plenary and thematic sessions;
26.09 – a visit to the Georgian National Museum, to Mtskheta, the ancient capital of Georgia, and to the Dzalisi archeological site;
27.09 – departure of foreign participants.
Conference languages: English, French, German, Greek and Georgian. Simultaneous translation from Georgian into English and from foreign languages into Georgian will be provided. Each paper will be allotted 20 minutes. If you wish to take part in the conference, please complete the attached application form and e-mail it to us before April 25, 2014, together with a 300 word abstract of your paper. The organizing committee will respond before May 25 and will provide detailed information about the conference. The conference proceedings will be published. The registration fee is EUR 50 or equivalent in GEL. The organizing committee will accept the payments on September 24 and 25.

Download the attache file

Address:
Organizing Committee of the International Conference
Ivane Javakhishvili Tbilisi State University
Institute of Classical, Byzantine and Modern Greek Studies
I. Chavchavadze avenue 13, 0179, Tbilisi
Tel.: (+995 32)2 22 11 81
E-mail address: greekstudies@tsu.ge

ზამთრის სკოლა “ხელისუფლება და იდეოლოგია ძველ სამყაროში”

2014 წლის 11-14 თებერვალს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი უმასპინძლებს ზამთრის სკოლას „ხელისუფლება და იდეოლოგია ძველ სამყაროში“. პროექტი დაფინანსებულია საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ.
პროექტს ხელმძღვანელობს პროფ. ნანა ტონია, მსმენელებს ლექციებს წაუკითხავენ გერმანელი და ქართველი მეცნიერები: ალექსანდრა ცაპელი (ბრემენი), ტასილო შმიტი (ბრემენი), ტიმო შტიკლერი (იენა), სილვია ჰუტერი (კიოლნი), მანანა ხიდაშელი, ირინე ტატიშვილი, ლევან გორდეზიანი.
ზამთრის სკოლაში მონაწილეობის მიღება შეუძლია საქართველოს უმაღლესი სასწავლო დაწესებულებების ჰუმანიტარული მამართულების ყველა საფეხურის სტუდენტს. კურსის წარმატებით გავლის შემთხვევაში დოქტორანტებსა და მაგისტრანტებს ექნებათ შესაძლებლობა მიიღონ 5 კრედიტი.

მსურველებს ვთხოვთ დარეგისტრირდნენ 10 თებერვლამდე ელექტრონულად, შემდეგ მისამართზე შეტყობინების გაგზავნით: greekstudies@tsu.ge

ზამთრის სკოლის საორგანიზაციო ჯგუფი.

საკონტაქტო პირი: მაია დანელია

მობილური: 595 17 72 73

ელ-ფოსტა: greekstudies@tsu.ge

მისამართი: თსუ, VIII კორპუსი, ი.ჭავჭავაძის გამზ. 13, ოთ. 220.