ინსტიტუტის დღე

2014 წლის 4 ივლისს 16:00 საათზე ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის კლასიკური ფილოლოგიის, ბიზანტინისტიკისა და ნეოგრეცისტიკის ინსტიტუტი  ატარებს ინსტიტუტის დღეს. 

პროგრამა:

უმნიშვნელოვანეს მოვლენათა პანორამა – ინსტიტუტის სწავლული მდივანი, ფილ. დოქტ. მაია დანელია.

"ლოგოსის" ახალი გამოცემები – ასოც. პროფ. ირინე დარჩია.

სტუდენტთა სასტარტო წახალისება – პროფ. სოფიო შამანიდი.
კონფერენციის „ანტიკური კულტურა და მისი მემკვიდრეობის აქტუალური პრობლემები“ სამზადისისათვის – პროფ. რისმაგ გორდეზიანი.

მისამართი: 
ი. ჭავჭავაძის 13, თსუ VIII კორპუსი, ოთახი 220