საერთაშორისო კონფერენცია

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის

კლასიკური ფილოლოგიის, ბიზანტინისტიკისა და ნეოგრეცისტიკის ინსტიტუტი

იენის ფრიდრიხ შილერის უნივერსიტეტის სიძველეთმცოდნეობის

ინსტიტუტთან ურთიერთთანამშრომლობით

ამა წლის 23-27 სექტემბერს ატარებს ერთობლივ საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციას თემაზე:  

ნტიკური კულტურისა და მისი მემკვიდრეობის აქტუალური პრობლემები

იხ. კონფერენციის პროგრამა