საერთაშორისო სიმპოზიუმი ინოვაციის იდეა და ფორმები ბერძნულ კულტურაში (ანტიკურობა, შუა საუკუნეები, თანამედროვეობა)

14203418_10202080473971013_103940265_o

 

2016 წლის 19-20 სექტემბერს თსუ კლასიკური ფილოლოგიის ბიზანტინისტიკისა და ნეოგრეცისტიკის ინსტიტუტში ჩატარდება საერთაშორისო სიმპოზიუმი ინოვაციის იდეა და ფორმები ბერძნულ კულტურაში (ანტიკურობა, შუა საუკუნეები, თანამედროვეობა).