შუალედური ანგარიში

2017 წლის 26 დეკემბერს 13:00 საათზე

შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის ახალგაზრდა მეცნიერთა კვლევითი გრანტის ფარგლებში დაფინანსებული პროექტების შუალედურ ანგარიშს წარადგენენ გიორგი უგულავა და მაია შუხოშვილი.

მაია შუხოშვილი, ფილოლოგიის დოქტორი – პროექტის პლატონის „თეეტეტოსის“ ინტერპრეტაცია ციფრული ჰუმანიტარიის მეთოდების გამოყენებით – შუალედური ანგარიში.
გიორგი უგულავა, ფილოლოგიის დოქტორი – პროექტის „სახელმწიფოს მოწყობის ანტიკური კონცეფციები V-XVIII საუკუნეების დასავლურ ლიტერატურულ ტრადიციაში“ – შუალედური ანგარიში.

მისამართი:
ი. ჭავჭავაძის გამზ. 13, 
თსუ VIII კორპუსი, 221-ე აუდიტორია