ზამთრის სკოლა – „ანტიკური სამყარო და კავკასია”

ზამთრის სკოლა ანტიკური სამყარო და კავკასია_001

2017 წლის 6-11 მარტს თსუ კლასიკური ფილოლოგიის, ბიზანტინისტიკისა და ნეოგრეცისტიკის ინსტიტუტმა უმასპინძლა ზამთრის სკოლას თემაზე: „ანტიკური სამყარო და კავკასია“. აღნიშნული პროექტი დაფინანსებულია შოთა რუსთაველის სახელობის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ.

ზამთრის სკოლა მიზნად ისახავდა კავკასიის ანტიკური მემკვიდრეობის შესახებ ლექციათა ციკლის ჩატარებას, რომელიც თემატურად მრავალდარგობრივი და მრავალპროფილურია. მოიცავს კავკასიის ანტიკური მემკვიდრეობის სხვადასხვა დისციპლინის (ისტორია, ენათმეცნიერება, არქეოლოგია, ეპიგრაფიკა, რელიგია, ფილოსოფია) პერსპექტივიდან შესწავლას.

ზამთრის სკოლის ფარგლებში ლექციები წაკითხეს, როგორც ქართველმა, ისე უცხოელმა პროფესორებმა ბრემენისა და იენის უნივერსიტეტებიდან. ზამთრის სკოლაში მონაწილეობა მიიღო 30-ზე მეტმა სტუდენტმა: საქართველოს, უკრაინის, აზერბაიჯანის, საბერძნეთისა და გერმანიის უნივერსიტეტებიდან.