სტუდენტთა სამეცნიერო კონფერენცია – ანტიკურობის თანამედროვეობა

medea111

თსუ კლასიკური ფილოლოგიის, ბიზანტინისტიკისა და ნეოგრეცისტიკის ინსტიტუტის სტუდენტთა სამეცნიერო წრე ატარებს III ყოველწლიურ სტუდენტურ კონფერენციას.

კონფერენციის თემატიკაა: ანტიკურობის თანამედროვეობა

კონფერენცია მოიცავს შემდეგ მიმართულებებს: ფილოლოგია, ფილოსოფია, ხელოვნება, კულტუროლოგია, ისტორია, არქეოლოგია, ეთნოლოგია.

მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ, როგორც თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, ისე თბილისისსა თუ რეგიონებში არსებული აკრედიტებული უნივერსიტეტების სამივე საფეხურის სტუდენტებს.

კონფერენცია ჩატარდება 2017 წლის 12-13 მაისს.

გთხოვთ, მონაწილეობის შესახებ განაცხადი და თეზისები 2017 წლის 20 აპრილამდე გამოაგზავნოთ შემდეგ მისამართზე:

classics.tsu@gmail.com

საკონტაქტო პირი: მარიამ კალაძე

ტელ: +995 577 42 69 82

ელ-ფოსტა: mariami.kaladze@tsu.ge