თეო კობუშის მოხსენება

2012 წლის 8 ოქტომბერს ცნობილი გერმანელი მეცნიერი, პროფესორი თეო კობუში (ბონი), "მოხსენებები, სემინარები, პრეზენტაციების" ფარგლებში, წაიკითხვას მოხსენებას თემაზე: "ნების ცნება ანტიკურ ფილოსოფიაში". მოხსენება წაიკითხება გერმანულ ენაზე, იწარმოებს სინქრონული თარგმანი.

16.00 საათი, თსუ VIII კორპუსი, II სართული, 220-ე ოთახი (ი. ჭავჭავაძის პროსპ. 13).

არქივი