მაია შუხოშვილის მოხსენება

2014 წ. 31 მაისს, 14.00 საათზე მაია შუხოშვილი წაიკითხავს მოხსენებას „პლატონის პოლიტიკოსი (დიალოგის ძირითადი პრობლემატიკა და კვლევის თანამედროვე მდგომარეობა)”.
მოხსენება წარმოადგენს შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ „ახალგაზრდა მეცნიერთათვის პრეზიდენტის სამეცნიერო გრანტის“ ფარგლებში დაფინანსებული პროექტის კვლევის ფარგლებში ჩატარებული კვლევის შუალედურ შედეგებს.

მისამართი:
თსუ VIII კორპუსი, ი. ჭავჭავაძის პრ. 13
II სართული, ოთახი 221

არქივი