საერთაშორისო კონფერენცია – „სოციო–პოლიტიკური ტრანსფორმაციების გავლენა ენასა და იდენტობაზე“

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და ბილეფილდის უნივერსიტეტის თანამშრომლობის ფარგლებში

2016 წლის 18-20 თებერვალს,

თსუ კლასიკური ფილოლოგიის, ბიზანტინისტიკისა და ნეოგრეცისტიკის ინსტიტუტში ჩატარდება სამდღიანი საერთაშორისო კონფერენცია

„სოციო–პოლიტიკური ტრანსფორმაციების გავლენა ენასა და იდენტობაზე“

დამატებითი ინფორმაციისთვის იხილეთ ბმული.


მისამართი: ი. ჭავჭავაძის გამზ. #13, თსუ VIII კორპუსი

არქივი