„ბერძნული ცივილიზაციის” მეორე, შესწორებული და გავრცობილი გამოცემა


ბერძნული ცივილიზაცია

  • აკადემიკოს რისმაგ გორდეზიანის „ბერძნული ცივილიზაციის“ მეორე, შესწორებული და გავრცობილი გამოცემა კრეტა-მიკენის გეომეტრიული, არქაული და კლასიკური ეპოქის ბერძნული კულტურის ყველა უმთავრეს სფეროს წარმოგვიდგენს: ისტორიას, ლიტერატურას, ხელოვნებას, მჭევრმეტყველებას, ისტორიოგრაფიას, ფილოსოფიას და ა.შ. წიგნში წარმოდგენილია ბერძნული კულტურის უმნიშვნელოვანესი ძეგლების 200-ზე მეტი ილუსტრაცია.
  • „ბერძნული ცივილიზაცია“ განკუთვნილია ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების მოსწავლეთათვის, სტუდენტებისა და ძველი სამყაროს კულტურებით დაინტერესებული მკითხველისთვის.

► რედაქტორი – მარიამ გოჩიტაშვილი
► გარეკანის დიზაინერი – ია გაბუნია

წიგნები გამოიცა ბაკურ სულაკაურის საგამომცემლო სახლის მიერ:
► ბერძნული ცივილიზაცია – გმირთა ეპოქიდან არქაიკამდე (წიგნი I) – https://bit.ly/2mR4YEI
► ბერძნული ცივილიზაცია – კლასიკური ეპოქა (წიგნი II) – https://bit.ly/2pdNFys

არქივი