კვლევითი პროექტი – ,,ესქილესეული ტრაგედიის მიკრო და მაკრო სტრუქტურები”

29 თებერვალს, 16:00 საათზე, დოქტორანტი თათია მთვარელიძე წარმოადგენს კვლევითი პროექტის ,,ესქილესეული ტრაგედიის მიკრო და მაკრო სტრუქტურები" შედეგებს. კვლევა განხორციელთა შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის ხელშეწყობით,  ახალგაზრდა მეცნიერთა სამეცნიერო-კვლევითი სტაჟირების 2015 წლის პროგრამის ფარგლებში.

 

გთხოვთ, მობრძანდეთ.

 

მისამართი: ჭავჭავაძის გამზ. 13, თსუ მე-8 კორპუსი, აუდიტორია #221 

საერთაშორისო კონფერენცია – „სოციო–პოლიტიკური ტრანსფორმაციების გავლენა ენასა და იდენტობაზე“

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და ბილეფილდის უნივერსიტეტის თანამშრომლობის ფარგლებში

2016 წლის 18-20 თებერვალს,

თსუ კლასიკური ფილოლოგიის, ბიზანტინისტიკისა და ნეოგრეცისტიკის ინსტიტუტში ჩატარდება სამდღიანი საერთაშორისო კონფერენცია

„სოციო–პოლიტიკური ტრანსფორმაციების გავლენა ენასა და იდენტობაზე“

დამატებითი ინფორმაციისთვის იხილეთ ბმული.


მისამართი: ი. ჭავჭავაძის გამზ. #13, თსუ VIII კორპუსი