ანტიკური ფიგურები მსოფლიოს სახვით ხელოვნებაში

2012-2013 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრიდან თსუ კლასიკური ფილოლოგიის, ბიზანტინისტიკისა და ნეოგრეცისტიკის ინსტიტუტში სრული პროფესორი რისმაგ გორდეზიანი წაიკითხავს ლექციებს თემაზე "ანტიკური ფიგურები მსოფლიოს სახვით ხელოვნებაში". კურსის მიზანია მსოფლიოს კულტურის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი მემკვიდრეობის ანტიკური მითოლოგიური და ისტორიული სახეების მსოფლიო ხელოვნების შედევრებში ასახვის ტენდენციების შესწავლა.

დასწრების მსურველებს შეუძლიათ მიმართონ განცხადებით ნინო მღებრიშვილს ყოველ დღე (შაბათ-კვირის გარდა).

თსუ VIII კორპუსი,ი. ჭავჭავაძის პროსპ.13.

III სართული, ოთახი 304.

ტელეფონი: 598 839 005

არქივი