პროფესორ ანდრეი როსიუსის მოსხენება

თსუ კლასიკური ფილოლოგიის, ბიზანტინისტიკისა და ნეოგრეცისტიკის ინსტიტუტი

2015 წლის 24 მარტი, 16:00 სთ.

ანდრეი როსიუსი

ფილოსოფიურ კვლევათა იტალიური ინსტიტუტის (ნეაპოლი, იტალია) მკვლევარი და ეკონომიკის უმაღლესი სკოლის (მოსკოვი, რუსეთი) პროფესორი წაიკითხავს მოხსენებას

"არისტოტელე და მისი მიმდევრები გენიალობისა და მისი სიჭარბის შესახებ"

მოხსენების ენა: რუსული

მისამართი: თსუ VIII კორპუსი, ოთახი 220 (ი. ჭავჭავაძის გამზირი # 13)

არქივი