საუნივერსიტეტო კონფერენცია

საქართველოს დამოუკიდებლობის 25 წლის იუბილესთან დაკავშირებით,

 2016 წლის 25 მაისიდან 9 ივნისამდე  თსუ ახორციელებს პროექტს:

„ქართული ტოლერანტობა მეფე აიეტიდან დღემდე“.

პროექტის ფარგლებში დაგეგმილია არაერთი სამეცნიერო და კულტურულ-საგანმანათლებლო აქტივობა, რომელიც მიეძღვნება საქართველოს ეროვნულ უმცირესობებს.

 

ტარდება საუნივერსიტეტო კონფერენცია

  • ეროვნული უმცირესობები საქართველოს კულტურასა და ისტორიაში

 

კონფერენციის ინიციატორი და ორგანიზატორი:

თსუ კლასიკური ფილოლოგიის, ბიზანტინისტიკისა და ნეოგრეცისტიკის ინსტიტუტი.

 

კონფერენციაში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორ-მასწავლებლებსა და დოქტორანტებს.

 

კონფერენცია ჩატარდება 2016 წლის 2 ივნისს, თსუ-ს VIII კორპუსში

(ი. ჭავჭავაძის გამზ. 13 )

 

გთხოვთ, კონფერენციაში მონაწილეობის შესახებ განაცხადი და თეზისები

2016 წლის 20 მაისამდე  გამოაგზავნოთ შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე:

greekstudies@tsu.ge

 

საკონტაქტო პირი: მედეა აბულაშვილი

ტელ: 599 509 123

კონფერენციის რეგლამენტი:

მოხსენება – 15 წუთი;

მსჯელობა – 10 წუთი.

 

განაცხადის ფორმა:

მომხსენებლის სახელი, გვარი;

აკადემიური/სამეცნიერო სტატუსი;

ფაკულტეტი, მიმართულება;

მისამართი, ტელეფონი (მობილური), ელექტრონული ფოსტის მისამართი;

მოხსენების სათაური;

 

თეზისების გაფორმების წესი:

ფონტი: Sylfaen

ფონტის ზომა: 12

ინტერვალი: 1,5

მოცულობა: მაქსიმუმ 250 სიტყვა

მოხსენების პროგრამაში ჩართვის თაობაზე გეცნობებათ 2016 წლის 24 მაისს.

 

კონფერენციის პროგრამას მიიღებთ რეგისტრაციისას, რომელსაც გაივლით პროექტის გახსნის საზეიმო ცერემონიალის დაწყებამდე –  2016 წლის 25 მაისს, 18:00 საათზე,

თსუ  I კორპუსის სააქტო დარბაზის ჰოლში.

 

საკონტაქტო პირი: მედეა აბულაშვილი

ტელ: 599 509 123

ელ.ფოსტა: greekstudies@tsu.ge

არქივი