სტუდენტური კონფერენცია

სტუდენტური კონფერენცია

 

საქართველოს დამოუკიდებლობის 25 წლის იუბილესთან დაკავშირებით,

 2016 წლის 25 მაისიდან 9 ივნისამდე  თსუ ახორციელებს პროექტს:

„ქართული ტოლერანტობა მეფე აიეტიდან დღემდე“.

პროექტის ფარგლებში დაგეგმილია არაერთი სამეცნიერო და კულტურულ-საგანმანათლებლო აქტივობა, რომელიც მიეძღვნება საქართველოს ეროვნულ უმცირესობებს.

 

ტარდება სტუდენტური კონფერენცია

  • ეროვნული უმცირესობები საქართველოს კულტურასა და ისტორიაში

 

კონფერენციის ინიციატორი და ორგანიზატორი:

თსუ კლასიკური ფილოლოგიის, ბიზანტინისტიკისა და ნეოგრეცისტიკის ინსტიტუტი.

 

კონფერენციაში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაკალავრიატისა და მაგისტრატურის საფეხურის სტუდენტებს.

 

კონფერენცია ჩატარდება 2016 წლის 3 ივნისს, თსუ-ს VIII კორპუსში

(ი. ჭავჭავაძის გამზ. 13)

 

გთხოვთ, კონფერენციაში მონაწილეობის შესახებ განაცხადი და თეზისები

2016 წლის 20 მაისამდე გამოაგზავნოთ შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე:

tolerantoba2016@yahoo.com

 

კონფერენციის რეგლამენტი:

მოხსენება – 15 წუთი;

მსჯელობა – 10 წუთი.

განაცხადის ფორმა:

მომხსენებლის სახელი, გვარი;

სასწავლო სტატუსი;

მისამართი, ტელეფონი (მობილური), ელექტრონული ფოსტის მისამართი;

მოხსენების სათაური;

მეცნიერ-ხელმძღვანელის სახელი, გვარი, აკადემიური სტატუსი.

 

თეზისების გაფორმების წესი:

ფონტი: Sylfaen

ფონტის ზომა: 12

ინტერვალი: 1,5

მოცულობა: მაქსიმუმ 250 სიტყვა

თეზისები განსახილველად გადაეცემა კონფერენციის საორგანიზაციო კომიტეტს.

 

მოხსენების პროგრამაში ჩართვის თაობაზე გეცნობებათ 2016 წლის 24 მაისს.

 

კონფერენციის პროგრამას მიიღებთ რეგისტრაციისას, რომელსაც გაივლით პროექტის გახსნის საზეიმო ცერემონიალის დაწყებამდე –  2016 წლის 25 მაისს, 18:00 საათზე,

თსუ  I კორპუსის სააქტო დარბაზის ჰოლში.

 

შენიშვნა: კონფერენციის პროგრამას დოკუმენტის ძალა ექნება მხოლოდ  კონფერენციაში მონაწილეობის დამადასტურებელ სერტიფიკატთან ერთად, რომელიც მონაწილეებს გადაეცემათ კონფერენციის დასრულებისთანავე.

 

საკონტაქტო პირი: ეკატერინე კვირკველია

ტელ: +995 598 60 46 67

არქივი