აკად. რისმაგ გორდეზიანის ახალი პუბლიკაცია – „პლატონი თანამედროვე სამეცნიერო ჰიპოთეზების კონტექსტში”

41488558_2405159162827455_6504545815934009344_n

აკად. რისმაგ გორდეზიანის ახალი პუბლიკაცია – „პლატონი თანამედროვე სამეცნიერო ჰიპოთეზების კონტექსტში".

„პლატონის ნააზრევმა არაერთ ეპოქაში განიცადა აღორძინება თუ რეცეფცია. XX-XXI საუკუნეები პლატონის რენესანსის კიდევ ერთ ეპოქად უნდა მივიჩნიოთ, რადგან მას მხარდამჭერები გამოუჩნდა ისეთი მეცნირებების წარმომადგენლებშიც კი, რომელთა დასკვნები ფილოსოფოსის საუკუნეების განმავლობაში საკამათოდ ქცეული აზრების განხილვის შემთხვევაშიც კი ზუსტი სამეცნიერო კვლევისა და ექსპერიმენტების შედეგებს ეყრდნობა. ამ თვალსაზრისის საილუსტრაციოდ პლატონის ნააზრევის რამდენიმე ასპექტს განვიხილავ: 1. იდეების თეორია; 2. დემიურგოსი; 3. ელემენტარული ნაწილაკები; 4. სულის უკვდავება; 5. სამყაროს უნიკალურობა; 6. მათემატიკის კულტი…" 

© პროგრამა „ლოგოსი", თბილისი, 2018

 

 

 

არქივი